Analiza de risc la securitate fizica

ANALIZA DE RISC LA SECURITATE FIZICA 

Analiza / Evaluare / Consultanta de risc la securitate fizica Timisoara / Timis

Analiza de risc la securitate fizica reprezinta activitatea prin care se identifica amenintarile si vulnerabilitatile ce pot aduce prejudicii  valorilor detinute de o anumita unitate, sau care pot periclita integritatea corporala, libertatea sau chiar viata unei persoane. Scopul acestei analize consta in stabilirea masurilor necesare pentru limitarea sau eliminarea riscurilor de securitate identificate. Toate masurile necesare si aplicabile sunt materializate printr-o documentatie intocmita conform legii, in cadrul unui proces standardizat de management al riscului.

Compania noastra detine personal autorizat si cu experienta necesara pentru a intocmi analize de risc la securitate fizica. Astfel, de-a lungul timpului am colaborat cu numerosi clienti, precum: magazine, fabrici, operatori amanet, bijuterii, depozite, obiective industriale etc, rezultatele fiind admisibile pentru toti cei care au apelat la serviciile noastre.

Conform art. 2 alin (1) din Legea 333/2003: “Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, regiile autonome, companiile si societatile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum si alte organizatii care detin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite in prezenta lege unitati, sunt obligate sa asigure paza acestora.”

Asadar, toate societatile care se regasesc in precizarile din legea mentionata anterior sunt obligate sa realizeze aceasta analiza de risc la securitate fizica. Mai exact, societatile comerciale infiintate dupa data de 16.06.2012 sunt obligate sa intocmeasca aceasta analiza de risc la momentul inceperii activitatii, iar cele infiintate inainte de 16.06.2012 pot intocmi analiza de risc pana la data de 01.07.2018.

 

Cine efectueaza aceasta analiza de risc la securitate fizica?

Acest serviciu poate fi prestat numai de catre evaluatorii de risc inscrisi in Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizica (RNERSF). Analiza se risc trebuie intocmita inaintea instituirii tuturor masurilor de securitate necesare si poate fi revizuita in mai multe cazuri:

- In maxim 30 de zile din momentul in care s-au modificat caracteristicile functionale, arhitecturale sau obiectul de activitate al unitatii respective
- In maxim 60 de zile de la aparitia unei probleme de securitate in cadrul unitatii respective
- Cel putin o data la 3 ani