Consultanta la securitate fizica

CONSULTANTA LA SECURITATE FIZICA

Asigurarea securitatii a devenit un aspect din in ce mai complex in structura companiilor. Fie ca este vorba de un context de amenintari mai larg si mai complex, de cerinte de conformitate cu reglementari legale nationale sau europene sau cu standarde de bun management sau bune practici, fie ca organizatia doreste valorificarea unor noi oportunitati de afaceri, aspectele de securitate sunt prezente si trebuie bine gestionate.
Proiectarea unui sistem de securitate optim:
- In functie de rezultatele evaluarii, de unele nevoi de securitate, de obiectivele conducerii unitatii si de bugetul alocat se va proiecta un sistem de securitate care sa corespunda criteriilor stabilite prin analiza de risc la securitate fizica si cele de comun acord cu beneficiarul
Organizarea securitatii fizice vizeaza:
- Stabilirea principiilor si modului de organizare si administrare a securitatii fizice (sistemele de supraveghere video, sistemele de alrmare la efractie, sistemele de control acces, paza umana)
- Stabilirea zonelor de securitate si a standardului minim pentru fiecare zona In parte
- Intocmirea documentelor specifice (plan de paza, documente tip, proceduri de autorizare, de acces In incinta/zone de securitate, la documente etc.)

Evaluarea de securitate urmareste:
- Stabilirea vulnerabilitatilor (conditii interne) si a factorilor de risc (conditii externe) ce afecteaza securitatea obiectivului - Analiza de risc la securitate fizica
- Modul de indeplinire a sarcinilor specifice pe linie de securitate
- Eficienta masurilor implementate ce opereaza In acest domeniu
- Determinarea nevoilor de securitate pentru obiectivul vizat